אירוע השקת גיליון היערכות ישראל לשינוי האקלים של "אקולוגיה וסביבה"