אסיפה כללית שנתית

ב-10.9.2020 תקיים האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה את האסיפה הכללית השנתית שלה, השנה באופן מקוון. כחלק מהאסיפה השנתית, תיערכנה בחירות לוועד המנהל (בוועד המנהל מתפנים השנה שלושה מקומות). אנו פונים בזאת לחברי האגודה ומבקשים מכל הרואה עצמו מתאים, להציג את מועמדותו לתפקידים הנ”ל.

יכול להציע את מועמדותו רק מי ששילם דמי החברות בשנה האחרונה. הצגת המועמדות תיעשה ע”י המועמד בלבד ותוגש בכתב או בדוא”ל למזכירות האגודה לכתובת aguda@isees.org.ilלא יאוחר מיום 25 לאוגוסט 2020. על ההצעה לכלול פירוט קורות חיים ומכתב המתאר את הסיבות להגשת המועמדות.