הארכה: ניתן להגיש תקצירי מחקרים לוועידה השנתית עד ל-20 בפברואר