השקת גיליון שינוי האקלים של "אקולוגיה וסביבה" – 6 בינואר 2020, מכללת אחוה