ספרו החדש של פרופ' אבי פרבולוצקי

הספר "חקלאות ואקולוגיה – איך ילכו השתיים יחדיו? מבט מעשי על אגרו-אקולוגיה בעולם ובישראל" מאת פרופ' אבי פרבולוצקי יצא לאור לאחרונה בתמיכת האגודה ותכנית נקודת ח"ן.