תודה רבה למשתתפי הוועידה השנתית

להתראות בוועידה השנתית למדע ולסביבה 2019!