איסוף ופינוי של פסולת למִחזור ולהשבה במוסדות ציבוריים

בר זילברמן, אור גלנט, דוד לנדא

כיום אין בנמצא כלים להסדרת האיסוף והפינוי של פסולת במוסדות ציבוריים, בין אם מדובר במוסדות חינוך, במוסדות ממשלתיים, במוסדות עירוניים וכן הלאה. בהיעדר הגדרה ברורה אם מוסד ציבורי מוגדר כבית עסק המחויב באיסוף ובפינוי עצמאי של פסולת או נמצא באחריות הרשות המקומית, איסוף הפסולת ופינויה אינם מתבצעים כראוי. זאת ועוד, קיים גם צורך בטיוב הפרדת פסולת בתוך המוסדות ציבוריים כחלק מהפתרון הכולל לסוגיית הפסולת העירונית המוצקה בישראל. אי-הסדרת האיסוף והפינוי של פסולת למִחזור ולהשבה במגזר המוסדי-ציבורי בכלל ושל פסולת אריזות בפרט, נובעת מחוסר בכלים ומפערי ידע מצד המוסד הציבורי ומצד הרשות המקומית, אף על פי שלרוב הרשות המקומית היא האחראית על פינוי פסולת עירונית מוצקה מהמוסדות הציבוריים בתחום שיפוטה. כחלק מהמאמץ לצמצם הטמנה של פסולת עירונית מוצקה מומלץ כי משרדי הממשלה הרלוונטיים והרשויות המקומיות ישימו דגש על איסוף ופינוי של פסולת למִחזור ולהשבה במוסדות ציבוריים בתחומן. אי-הסדרה אחידה בשל חוסר איסוף ופינוי ראויים ברמה המערכתית מובילה להתמודדות 'פרטנית בשטח' של המוסד הציבורי, או גרוע מכך, למעבר ישיר של פסולת להטמנה.

למסמך המלא