שיקום ושימור של השטחים הפתוחים בחבל תקומה: מיפוי היתרונות ועקרונות ליישום מיטבי​

חבל הנגב המערבי מתאפיין בשטחים טבעיים בעלי ערך חברתי, כלכלי, סביבתי ונופי גבוה במיוחד. אף על פי כן, מערכותיו האקולוגיות מאוימות מזה מספר שנים על ידי גורמים שונים – לחצי הפיתוח באזור, התרחבות השטחים החקלאיים והמרת שטחי גידולי שדה רבים למטעים מגודרים, וכן העלייה המשמעותית בתדירותן של שרפות. בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" החבל צפוי לעמוד במרכזן של פעולות שיקום ופיתוח נרחבות, ובכללן תוספות בנייה, הגדלת יכולות ייצור ואגירת אנרגיה, הרחבת תשתיות ועוד. הפעולות הללו נחוצות, אך הן מעלות חשש לפגיעה נוספת ובלתי הפיכה בשטחים הפתוחים באזור.   נושא השימור והשיקום

לעדכון המלא

איסוף ופינוי של פסולת למִחזור ולהשבה במוסדות ציבוריים

כיום אין בנמצא כלים להסדרת האיסוף והפינוי של פסולת במוסדות ציבוריים, בין אם מדובר במוסדות חינוך, במוסדות ממשלתיים, במוסדות עירוניים וכן הלאה. בהיעדר הגדרה ברורה אם מוסד ציבורי מוגדר כבית עסק המחויב באיסוף ובפינוי עצמאי של פסולת או נמצא באחריות הרשות המקומית, איסוף הפסולת ופינויה אינם מתבצעים כראוי. זאת ועוד, קיים גם צורך בטיוב הפרדת פסולת בתוך המוסדות ציבוריים כחלק מהפתרון הכולל לסוגיית הפסולת העירונית המוצקה בישראל. אי-הסדרת האיסוף והפינוי של פסולת למִחזור ולהשבה במגזר המוסדי-ציבורי בכלל ושל פסולת אריזות בפרט, נובעת מחוסר בכלים ומפערי ידע מצד המוסד הציבורי ומצד הרשות המקומית, אף על

לעדכון המלא

זיהום אוויר תוך-מבני – השפעות בריאותיות ואסדרה

בחמישים השנים האחרונות גבר משמעותית השימוש בחומרי בנייה ובמוצרי צריכה סינתטיים, ולסביבות הסגורות שאנו שוהים בהן התווספו אלפי כימיקלים סינתטיים דוגמת מעכבי בעירה, נוגדי חִמצון, חומרים מבשמים וחומרים המוספים לפלסטיק. ההשפעות המצטברות של החומרים האלה על בריאותנו בחשיפה ארוכת טווח רק מתחילות להתבהר. עם זאת, אף על פי שרובנו מבלים את רוב זמננו בחללים סגורים, סוגיית הזיהום התוך-מבני אינה זוכה בישראל למודעות גבוהה בציבור הרחב או לאסדרה מספקת. האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מבקשת להעלות את מודעות הציבור לנושא זיהום אוויר תוך-מבני ולהשיב את הנושא לסדר יומם של מקבלי ההחלטות

לעדכון המלא

כלים פיננסיים למימון תשתיות כחולות ברשויות מקומיות

מזה שנים סובלות רבות מערי ישראל מהצפות חוזרות ונשנות. הצפות אלו הובילו למספר אבדות בנפש, ומדי שנה נגרמים בגינן נזקים אדירים לרכוש ותשתיות. עם עליית התדירות של אירועי קיצון אקלימיים, לצד העלייה המתמדת בהיקף השטחים הבנויים בישראל, נפחי מי הנגר הנוצרים בעת אירועי גשם צפויים רק להמשיך ולגדול, בשעה שכמה ממערכות התיעול העירוניות נמצאות כבר כיום במיצוי מלא. עבודה זו מתמקדת בהקמת תשתיות לניהול נגר המבוסס על שטחים ציבוריים פתוחים בתוך שטח עירוני בנוי או בקרבתו ("תשתיות כחולות"). פירוט התועלות ויתרונותיהן הסביבתיות, מקורות התקציב עבור הקמתן ומהלכי מדיניות שתכליתן שיפור נגישות למקורות מימון במסמך המלא.    כיצד יכול תכנון נכון של הערים שלנו למנוע אירועי הצפות?

לעדכון המלא

אנרגיה קהילתית כאמצעי לקידום משק אנרגיה מקיים בישראל

בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי ההתמודדות עם משבר האקלים דורשת נקיטת פעולות מיידיות ונרחבות לצמצום פליטות גזי החממה. הצורך בהפחתת פליטות הביא לשינוי חשיבה על המבנה הרצוי למשק האנרגיה – ממערכת ריכוזית ובזבזנית המבוססת על דלקים פוסיליים, לרשת מקיימת, יעילה, מבוזרת ומרובת שחקנים המבוססת על אנרגיות מתחדשות. התחייבות הממשלה לייצור אנרגיות מתחדשות בהיקף משמעותי מחד, והצורך לשמור על שטחים פתוחים מאידך, מחדדים את הצורך לניצול מרבי של שטחים מופרים עם זאת, כיום משאב השטחים המבונים אינו מנוצל כהלכה עבור ייצור אנרגיה – ויש בכך חסם מרכזי למימוש יעדי הממשלה. עבודה

לעדכון המלא

פתאלטים במוצרים הבאים במגע עם מזון – השפעות בריאותיות ואסדרה בישראל

נזקי הפלסטיק כבר ידועים לכול, והצורך בהפחתתו נעשה זה מכבר לאחד מסמלי המאבק לשמירה על איכות הסביבה. עם זאת, לא רבים מודעים לתוספים סינתטיים שמוספים לפולימר המרכיב את הפלסטיק, ולהשפעותיהם המזיקות על הבריאות. אחד מסוגי התוספים הללו הוא פְתָאלֵטים (phthalates), המשמשים לריכוך הפלסטיק, ומצויים במגוון רחב של מוצרי צריכה, לרבות כאלו הבאים במגע עם מזון. כיצד משתחררים חומרים אלו למזון ואיך הם משפיעים על בריאותנו? איך נמנע מחשיפה אליהם ואיפה עומדת האסדרה בישראל? קראו פה.   למסמך המלא   כיצד נעשה שימוש נכון יותר בפלסטיק כדי למזער את ההשפעות השליליות

לעדכון המלא

ההשלכות הבריאותיות של (ביטול) שעון חורף

למעברים בין השעונים ישנה השפעה שלילית על בריאות הציבור. בו בזמן, השפעותיהם על צמצום צריכת האנרגיה, ככל שישנן, אינן מובהקות דיין בכדי להצדיק את חסרונותיה של שיטה זו. דעת המומחים בנוגע למעבר העונתי בין שעון הקיץ לשעון החורף היא חד משמעית וקוראת לביטולו לטובת החלת שעון קבוע. מה המדע אומר לגבי ההשפעות של שני השעונים  על הבריאות ומה עדיף לישראל? קראו פה.  

לעדכון המלא