ההשלכות הבריאותיות של (ביטול) שעון חורף

אנה הלס, גילי כהן

למעברים בין השעונים ישנה השפעה שלילית על בריאות הציבור. בו בזמן, השפעותיהם על צמצום צריכת האנרגיה, ככל שישנן, אינן מובהקות דיין בכדי להצדיק את חסרונותיה של שיטה זו. דעת המומחים בנוגע למעבר העונתי בין שעון הקיץ לשעון החורף היא חד משמעית וקוראת לביטולו לטובת החלת שעון קבוע. מה המדע אומר לגבי ההשפעות של שני השעונים  על הבריאות ומה עדיף לישראל? קראו פה.