כתובת משרדי האגודה

קהילת ניו-יורק 19

(פינת דרך ההגנה)

תל-אביב, 6775323

 

טלפון 03-6200025

פקס 03-6090396

מייל [email protected]