ועדות מומחים / ועדת מומחים – יתוש האדס המפוספס (טיגריס אסייני)

לוז למפגש הראשון 13.5.20-הרצאות

 

הרצאות מושב א':

מצגת- שינוי אקלים בישראל – אבנר פורשפן

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/xfbzBQ2fvd4

מצגת- השפעות בריאותיות של שינוי האקלים והפוטנציאל להפצת מחוללי מחלות ע"י יתושים – פרופ' שלומית פז

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/t-GQuackhtM

מצגת-  יתוש הטיגריס האסייני – ביולוגיה ומחזור חיים- איתי לחמי

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/Lc2Lj9mq8Jk

 

הרצאות מושב ב':

מצגת- מחלות נגיפיות המועברות ע"י יתוש הטיגריס האסייני – קליניקה ואפידימיולוגיה – דר' איל נדיר

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/PL6FW0B9Hq8

מצגת- שיטות הדברה קונבנציונאליות, אתגרים ומגבלות – טל ויינברג

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/KBewAO3LkHw

מצגת-  Genetic control of the Tiger mosquitoes: new technologies on the horizon – דר' פיליפוס פפתאנוס

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/wJ11dnhm2IA

מצגת-  ניטור ושימוש במדע אזרחי לניטור – דר. לאור אורשן

הקלטת ההרצאה- https://youtu.be/U_A7_k8nQbA