ועדות מומחים / התייעצות מומחים בנושא עמידות לאנטיביוטיקה במי קולחים


להלן סיכום המסקנות :

 • קולחים עלולים להכיל חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה וגנים לעמידות
  לאנטיביוטיקה.
 • בישראל נעשה שימוש נרחב בקולחים להשקיה בחקלאות.
 • אי-אפשר לקבוע שעמידות לאנטיביוטיקה בקולחים מהווה סיכון בריאותי או
  סביבתי.
 • ההמלצה היא להמשיך במדיניות של שימוש מושכל באנטיביוטיקה והפחתה
  בשימוש במקור.
 • הוחלט שיש להמשיך ולקדם את בירור סוגיית העמידות לאנטיביוטיקה
  בקולחים. זאת באמצעות הקמת קבוצת עבודה, המשך מחקר, הקמת מאגרי
  נתונים של השקיה ותחלואה, פיתוח שיטות ניטור וניתוח חיידקים עמידים
  לאנטיביוטיקה וגנים לעמידות והמשך פיתוח אמצעים טכנולוגים לצמצום
  עמידות לאנטיביוטיקה בקולחים.