ועדות מומחים / זיהום אור וצמצומו – רקע מדעי, תמונת מצב ודרכי פעולה אפשריות (בעבודה)

Earthlights_dmsp_1994–1995

מטרתה של הועדה לכנס תחת קורת גג אחת את מומחי הבריאות, האקולוגיה והתאורה, לצד גורמי ממשלה רלוונטיים, על מנת להבין את הבעיות העולות כתוצאה מזיהום האור בישראל, לאתר את פערי הידע ולבחון יחד דרכי פתרון לצמצום זיהום זה ונזקיו.

מסמך רקע לסדנה