כלים פיננסיים למימון תשתיות כחולות ברשויות מקומיות

בן בלק, מיכל גרוסמן, תמיר ארביב, אנה הלס

 

מזה שנים סובלות רבות מערי ישראל מהצפות חוזרות ונשנות. הצפות אלו הובילו למספר אבדות בנפש, ומדי שנה נגרמים בגינן נזקים אדירים לרכוש ותשתיות. עם עליית התדירות של אירועי קיצון אקלימיים, לצד העלייה המתמדת בהיקף השטחים הבנויים בישראל, נפחי מי הנגר הנוצרים בעת אירועי גשם צפויים רק להמשיך ולגדול, בשעה שכמה ממערכות התיעול העירוניות נמצאות כבר כיום במיצוי מלא. עבודה זו מתמקדת בהקמת תשתיות לניהול נגר המבוסס על שטחים ציבוריים פתוחים בתוך שטח עירוני בנוי או בקרבתו ("תשתיות כחולות"). פירוט התועלות ויתרונותיהן הסביבתיות, מקורות התקציב עבור הקמתן ומהלכי מדיניות שתכליתן שיפור נגישות למקורות מימון במסמך המלא.    כיצד יכול תכנון נכון של הערים שלנו למנוע אירועי הצפות?

 

למסמך המלא