ועדות מומחים / צוות מומחים בנושא חקלאות תומכת סביבה

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה ומכון דש"א הקימו צוות מומחים ובעלי עניין בתחום האקולוגיה ושמירת הטבע לעסוק בנושא 'חקלאות תומכת סביבה' ('Wildlife-friendly farming'). מטרת הצוות לקדם, בעזרת ושיתוף החקלאים, שימור מרבי של תהליכים אקולוגיים, הגנה על מינים מקומיים וייחודיים ותמיכה במגוון מינים טבעיים במרחבי שדות חקלאיים, ללא פגיעה בקיום חקלאות מיטבית. כינוס צוות המומחים מסתמך על עבודות מדעיות ומחקרים יישומיים ברחבי העולם המראים בבירור כי פעילויות משותפות, המתחשבות הן בחקלאות והן בסביבה, מיטיבות עם שני תחומים אלו תוך הגדלת השימור הטבעי והייצור החקלאי כאחד.

הצוות פועל כפורום אקדמי ומחקרי, שמטרתו לחבר חוקרים פעילים בתחום, אנשי מקצוע מהממשלה וחקלאים. הפורום מרכז מידע על פעולות ומחקרים אגרו-אקולוגיים בארץ, מהווה פלטפורמה לעבודה משותפת ולהנגשת ידע לחוקרים, קובעי מדיניות והציבור הרחב.

הצוות ערך פגישות תקופתיות לאורך כשנה, ולאחריהן הוחלט על הקמת וועדות מומחים שהמלצותיהן ירוכזו במסמך שיאפשר יישום על ידי קובעי מדיניות.

***וועדת מומחים ראשונה בנושא ממשקים חקלאיים תומכי סביבה- משארים טבעיים ושולי שדות התקיימה בת"א ב-5.2.19 .


 

המעוניינים להצטרף ולתרום מניסיונם לועדת המומחים נא לפנות לד"ר עדי לוי [email protected] או להילה גיל [email protected]

*****

  • מפגש רביעי של הצוות נערך ב-6 ביוני 2017 באוניברסיטת תל אביב. נושא המפגש: ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי וסביבה.

פורום אגרואקולוגיה סיכום מפגש רביעי

המצגות שהוצגו בפגישה ותקצירן:

מצגת ממשקים חקלאים תומכי מגוון ביולוגי המתאימים לישראל. ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים-תיכוני- לירון אמדור ולירון ישראל

Abstract: Fine-scale temporal and spatial population fluctuations of medium sized carnivores in a Mediterranean agricultural matrix- Hila Shamoon, David Saltz, Tamar Dayan

תקציר: ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי בישראל: ניתוח הראיות המדעיות- לירון ישראלי, לירון אמדור ותמר דיין

 

*****

  • מפגש שלישי מוצלח של הצוות נערך ב-20 במרץ 2017 באוניברסיטת תל אביב. נושא המפגש: הערכים האקולוגים שתלויים בחקלאות ואלמנטים מרחביים.

פורום אגרואקולוגיה סיכום מפגש שלישי

המצגות שהוצגו בפגישה:

מצגת ממשקים סביבתיים לפיתוח מסדרונות אקולוגיים- הילה סגרה

מצגת ממשק עשבייה לשימור מגוון ביולוגי בשטחים חקלאיים- תמר קיסר

 

*****

  • מפגש שני מוצלח של הצוות נערך ב-3 בינואר 2017 באוניברסיטת בן גוריון. נושא המפגש:  זיהוי ערכים אקולוגיים (מינים) הקשורים לחקלאות ואלמנטים מרחביים התומכים בהם

פורום אגרואקולוגיה סיכום מפגש שני

מסמך רקע למפגש-3 ינואר 2017

שאלות לדיון למפגש 3 ינואר 2017

שאלות מפתח לנושא מגוון ביולוגי ואלמנטים מרחביים באגרואקולוגיה

המצגות שהוצגו בפגישה:

כתמים טבעיים ושטחים חקלאיים-גיא רותם

ציפורים וחקלאות – דן אלון

שאלות לדיון-ירון זיו

 

*****

 

  • המפגש הראשון של צוות החשיבה נערך ב-3 בנובמבר 2016 באוניברסיטת תל אביב.

מצגת למפגש ראשון-26102016

אביב אבישר – חקלאות תומכת סביבה, דוח מסכם.

במפגש נקבעו מטרות הפורום, דרכי עבודתו והועלו הצעות לפעילות ההמשך.

פורום אגרואקולוגיה סיכום מפגש ראשון  כולל רשימת צוות אגרואקולוגיה ופרוייקטים הקשורים לנושא.