הוועדה המדעית לקידום שמורות ימיות בישראל פועלת לתיעדוף תחומי מחקר ואיסוף מידע, הפצת קולות קוראים, בחינת הצעות מחקר וליווי מחקרים זוכים. לצד מדענים ישראלים המכירים היטב את הזירה המקומית, פועלים בועדה גם מומחים בינלאומיים התורמים בנקודת מבט חדשה, משמרים אובייקטיביות ועוזרים לחבר את המאמץ המקומי להקשרים גלובאליים.

The scientific steering committee primary mission is to prioritize research and data gathering, review submitted proposals and follow up on them. Aside from prominent Israeli scientists who are familiar with the state of local knowledge and data, we work with international experts that contribute new perspectives, ensure objectivity and help in connecting these local efforts to the broader context.

Scientific Steering Committee for Marine Protected Areas in Israel

The Israel Nature and Parks Authority, together with Yad Hanadiv (the Rothschild Foundation) and local NGOs have recently partnered to establish seven Marine Protected Areas (MPAs), covering 20% of Israel’s territorial

water, and ensuring adequate long-term science based management for them.

 

Ecological systems in the Eastern Mediterranean are changing rapidly due to climate change, opening of the Suez Canal, overfishing and accelerated development (due mainly to the recent discovery of large gas reservoirs in the area). Unfortunately, there is too little scientific research in the region and many knowledge gaps exist.

 

The scientific steering committee primary mission is to prioritize research and data gathering, review submitted proposals and follow up on them. Aside from prominent Israeli scientists who are familiar with the state of local knowledge and data, we work with international experts that contribute new perspectives, ensure objectivity and help in connecting these local efforts to the broader context.

ועדה מדעית לקידום שמורות ימיות בישראל

רשות שמורות הטבע והגנים, יחד עם יד הנדיב וארגוני סביבה חברו יחדיו כדי לקדם תכנית הקמה של 7 שמורות ימיות. התכנית מכסה 20% מהמים הטריטוריאליים של ישראל, ומבטיחה ניהול הולם, ארוך טווח ומבוסס מדע של השמורות.


מערכות אקולוגיות במזרח הים התיכון משתנות בקצב מהיר כתוצאה משינויי אקלים, פתיחת תעלת סואץ, דיג יתר ופיתוח מואץ (בעיקר בעקבות גילויי גז של התקופה האחרונה). למרבה הצער המחקר באזור מועט יחסית וקיימים פערי ידע מדעיים.


הועדה המדעית לקידום שמורות ימיות בישראל פועלת לתיעדוף תחומי מחקר ואיסוף מידע, הפצת קולות קוראים, בחינת הצעות מחקר וליווי מחקרים זוכים. לצד מדענים ישראלים המכירים היטב את הזירה המקומית , פועלים בועדה גם מומחים בינלאומיים התורמים בנקודת מבט חדשה, משמרים אובייקטיביות ועוזרים לחבר את המאמץ המקומי להקשרים גלובאליים.

קול קורא שלישי | Third Call For Proposals